BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ
Telefon : 0252 614 11 15
Faks : 0252 614 57 91
E-Posta :
Öneri Şikayet Kutusu
Üye Anket Formu
Fethiye

“Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

M.K.Atatürk”

 
Babadağ Teleferik Projesi İhale Dosyalarını İndirmek İçin Tıklayınız
 
 
E-Posta Duyuru
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili duyurulardan haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılın.
 
Etkinlik Takvimi
   
Sanal Fuar
 
Sanal Fuara Katılın & Gezin
 
 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Projeleri
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Hizmetleri
 
 
Web Sayfamızı Beğeniyor Musunuz?
 
 
BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ
674 Kişi tarafından okundu 09/05/2019
 
 
 Açıklama

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesi ile Yönetmeliğin 33 üncü maddesi gereğince Bakanlık Makamının oluru ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne Muğla il ve ilçelerinde 3 yıl süre ile bilirkişilik temel eğitim izni verilmiştir. Eğitimler TOBB ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasında yapılan işbirliğine istinaden TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Söz konusu izin kapsamında, 9-10-11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle, Fethiye TSO eğitim salonlarında Bilirkişilik Temel Eğitimi düzenlenecektir.

Kişi başı eğitim bedeli KDV dahil 800 TL’dir. Eğitime 26 Nisan 2019 tarihine kadar ön kayıt alınacak, talebin yeterli olması durumunda eğitim gerçekleştirilecektir. Kontenjanımız 24 kişi ile sınırlıdır.

Bilirkişilik Temel Eğitimine İlişkin Bilgiler:

Bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınır.

Temel eğitim, on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatinden oluşur.

Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, bilirkişinin uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

Uygulama eğitimi; UYAP Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

Temel eğitime katılmak zorunlu olup eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam durumunu gösterir çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12'sine (1 ders saati) devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Temel eğitim programı, bir sınıfta en fazla 24 katılımcı ile yürütülür.

6/12/2012 tarihli vc 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları için, 4/11/1983 tarihli vc 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesi gereğince sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak kaydıyla, bilirkişiliğe kabul şartları bakımından temel eğitim alma şartı aranmaz. Bu uzmanlar, diğer bilirkişilik uzmanlık alanlarında bilirkişilik yapmak için temel eğitim almak zorundadır.

Temel eğitim almış bilirkişi, sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde altı saatten az olmamak üzere yenileme eğitimine katılmak zorundadır. Yenileme eğitimine katılmayan bilirkişiler, bu eğitimi almadıkça bilirkişilik yapmak için yeniden başvuruda bulunamaz.

Eğitim, Doç. Dr. Oğuz Sadık AYDOS ve Avukat-Arabulucu Pelin Müzehher İLER tarafınca verilecektir.

 

EĞİTİM TARİHİ:         9-12 MAYIS 2019 (4 GÜN)

YER                   :         FTSO LİKYA TOPLANTI SALONU

ÜCRET               :         800 TL

 
 
Web Tasarım Birdenbire Tüm hakları Fethiye Ticaret ve Sanayi  Odası'na aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz. ©2007