6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN KILAVUZU YAYINLANDI
Telefon : 0252 614 11 15
Faks : 0252 614 57 91
E-Posta :
Öneri Şikayet Kutusu
Üye Anket Formu
Fethiye

“Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

M.K.Atatürk”

 
Babadağ Teleferik Projesi İhale Dosyalarını İndirmek İçin Tıklayınız
 
BİZE DANIŞIN
fto İş Sağılığı ve Güvenliği
soru sorun>>
fto GEKA, Hibe Ve Teşvikler
soru sorun>>
fto Hukuki Danışmanlık
soru sorun>>
fto Sektörel Sorunlar
soru sorun>>
fto Dış Ticaret
soru sorun>>
 
E-Posta Duyuru
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili duyurulardan haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılın.
 
Etkinlik Takvimi
   
Sanal Fuar
 
Sanal Fuara Katılın & Gezin
 
 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Projeleri
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Hizmetleri
 
 
Web Sayfamızı Beğeniyor Musunuz?
 
 
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN KILAVUZU YAYINLANDI
210 Kişi tarafından okundu 02/08/2019
 
 Ek Dosyalar
Kişisel Verilerin Korunması Kanun Kılavuzu
 
 Açıklama

Türkiye’de kişisel veri işlemekte olan tüm gerçek ve tüzel kişiler için bazı yükümlülükler getiren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde veri sorumlusu; “ Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirten, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak, kişisel veri işleme iste “ Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her tülü işlemi” olarak tanımlanmıştır.

Kanunun  4 üncü maddesinde kisisel veri islenmesi  esnasında uyulması gereken  temel esaslar  belirlenmiş,  5   inci  maddesinde  kişisel  verilerin  islenme  şartları,  6 ne  maddesinde

Özel nitelikli kişisel veriler ve islenme şartları, 7 nci maddesinde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi,  8 inci maddesinde kişisel verilerin yurt içinde aktarımını,   9 uncu maddesinde yurt dışına aktarım,   10 uncu maddesinde aydınlatma yükümlülüğü,   12 nci maddesinde veri güvenliği tedbirleri alma yükümlülüğü, 16  ncı maddesinde  ise  Veri  Sorumluları  Siciline  kayıt yükümlülüğü getiren hükümler düzenlenmiştir.

Ayrıca söz konusu madde metinlerinin uygulanmasına yönelik olmak üzere yönetmelikler, tebliğiler, ilke kararları, Kurul kararları, rehberler ve, kılavuzlar ve broşürlerde Kurul tarafından hazırlanarak ilgili ortamlarda duyurulmuştur.

TOBB Başkanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda, hali hazırda ülkemizde faaliyet gösteren pek çok şirketin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ile geliştirilmiş olan başta Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yükümlülüğü olmak üzere kişisel veri işleme envanteri hazırlanması, kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlanması, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ilgili kişilerin başvurularına cevap verilmesi gibi yükümlülükler konusunda detaylı bilgi sahibi olmadığı değerlendirildiğinden bu konuda bir kılavuz hazırlanmış olup ekte yer almaktadır.

 

 
 
Web Tasarım Birdenbire Tüm hakları Fethiye Ticaret ve Sanayi  Odası'na aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz. ©2007