EMLAKÇI VE MÜTEAHHİTLERE YÖNELİK MESLEKİ YETERLİLİK BELGE SINAVLARI 17-21 ŞUBAT 2020 TARİHLERİNDE
Telefon : 0252 614 11 15
Faks : 0252 614 57 91
E-Posta :
Öneri Şikayet Kutusu
Üye Anket Formu
Fethiye

“Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

M.K.Atatürk”

 
Babadağ Teleferik Projesi İhale Dosyalarını İndirmek İçin Tıklayınız
 
BİZE DANIŞIN
fto İş Sağlığı ve Güvenliği
soru sorun>>
fto GEKA, Hibe Ve Teşvikler
soru sorun>>
fto Ticaret Sicil İşlemleri
soru sorun>>
fto Sektörel Sorunlar
soru sorun>>
fto Dış Ticaret
soru sorun>>
 
E-Posta Duyuru
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili duyurulardan haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılın.
 
Etkinlik Takvimi
   
Sanal Fuar
 
Sanal Fuara Katılın & Gezin
 
 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Projeleri
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Hizmetleri
 
 
Web Sayfamızı Beğeniyor Musunuz?
 
 
EMLAKÇI VE MÜTEAHHİTLERE YÖNELİK MESLEKİ YETERLİLİK BELGE SINAVLARI 17-21 ŞUBAT 2020 TARİHLERİNDE
1274 Kişi tarafından okundu 17/02/2020
 
 Ek Dosyalar
Seviye 5-Başvuru Formu
Seviye 4-Başvuru Formu
 
 Açıklama

Değerli Üyemiz,

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden “İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.” denilmektedir.

Bu kapsamda Odamız ile TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri işbirliğinde  “Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5” ve “Emlak Danışmanı Seviye 4” mesleki yeterlilik sınavları 17-21 Şubat 2020 tarihleri arasında Odamızda yapılacaktır.

Sınav başvuruları 13 Şubat 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar FTSO’ya yapılabilecektir.

Gerçekleştirilen yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan katılımcılar “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanmaktadır. Belge almaya hak kazanan katılımcılar Yetki belgesi başvurusu için; Ticaret Bakanlığının web sayfasında yer alan Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden e-posta adı ve şifre ile Yetki Belgesi başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği”nin Mesleki Yeterlilik Maddesinin düzenlendiği 5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği”  ile tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için 31 Ağustos 2020’ye kadar Ticaret İl Müdürlükleri’nden ‘Yetki Belgesi’ alması zorunlu hale getirilmiştir.

Diğer yandan konut sektöründe yer alan müteahhitlerinde ev alım satım işlemlerinde emlakçılık belgesi alma zorunluluğu kapsamına girdikleri, ayrıca firmada yer alan şube müdürü ile satış pazarlama elemanlarının da bu belgeyi almaları gerektiği ifade edilmektedir.

KİMLER HANGİ YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURU YAPABİLİRLER

 

YETKİLİ

ALINACAK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Firma Sahibi

Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5

Şube Müdürü

Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5

Pazarlama/ Satış Personeli

Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 ve ya

Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 4 (tercihine göre)

 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ İSTİSNASI

Halihazırda ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından mezun olanlar ile yönetmeliğin yayımlandığı 05.06.2018 tarihinden önce taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığı’nca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” şartı aranmamaktadır.

YETKİ BELGESİ VERİLMESİNDE ARANAN ŞARTLAR

Madde 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) 12 nci maddede belirtilen şartların taşınması,

 1. Meslek odasına kayıtlı olunması,

c.       Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

d.    Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

 1. On sekiz yaşını doldurmuş olması,
 2. En az lise mezunu olması,
 3. İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
 4. Konkordato ilan etmemiş olması,
 5. Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
 1. Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

 İŞLETMELERDE ARANAN ŞARTLAR

 1. İşletmelerde aşağıdaki şartlar aranır;

a.       3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az otuz metrekare olması.

b.      İçinde idari büro ve kabul yeri ile 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması.

c.       Hizmetin düzenli, sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanıma sahip olması.

d.      Bir işletmede 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi dışındaki bentlerde sayılan şartları taşıyan birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet göstermesi halinde, bu maddenin (a) bendinde belirtilen işletme büyüklüğü her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için yüzde yirmi artırılarak uygulanır.

SINAV BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

 1. Başvuru Formu
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. İki adet vesikalık fotoğraf
 4. Ödeme dekontu (Emlak Danışmanı  (Seviye 4) için 700 TL; Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5 için 800 TL) Ödemeler TOBB MEYBEM A.Ş’nin İşbankası Akay Şubesi - IBAN: TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36 nolu hesabına yatırılacak olup; ödeme sırasında ad-soyad / TC kimlik numarası / sınav adı /ilçe bilgilerinin yazılması önem arz etmektedir.)

***Sınavdan başarılı olan adaylar “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” alabilmeleri için Mesleki Yeterlilik Kurumu’na belge masraf karşılığı olarak 150 TL belge ücreti ödemeleri gerekmektedir.

BELGE TESLİMİ

Sınavlarda başarılı olan katılımcıların belgeleri Odamıza ulaştıktan sonra katılımcıyla iletişime geçilip, Logo Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesi ile Belge teslim formunu doldurulup/imzalanması sureti ile Odamızdan teslim edilecektir.

Başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için;

Aslı Pınar TAŞKIN

Oda Muamelat Memuru

Tel         : (252) 614 11 15 / 124

Fax        : (252) 614 57 91

E-Posta  : [email protected]

 
 
Web Tasarım Birdenbire Tüm hakları Fethiye Ticaret ve Sanayi  Odası'na aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz. ©2007